Rotterdam krijgt de 1e ‘drijvende boerderij’ ter wereld!

Rotterdam krijgt de 1e ‘drijvende boerderij’ ter wereld!

De meeste ‘urban farming’ startups produceren slechts een klein beetje lokaal voedsel en dan voornamelijk groenten en kruiden. De meeste ‘urban farmers’ hoor je ook zeggen dat slechts een klein gedeelte van de totale productie gemaakt kan worden in de grote steden. Daar komt echter verandering in begin Januari van het volgende jaar. Het Nederlandse project Floating Farm moet onderdak bieden aan 60 koeien die voor de lokale productie van melk, kaas, boter en yoghurt gaan zorgen in de Merwehaven.

Beladon ‘drijvende’ kracht 

“Ons idee is om zoveel mogelijk producten lokaal te gaan produceren en veel dichter naar ons toe te halen” aldus Peter van Wingerden, directeur van het bedrijf Beladon. Zij specialiseren zich in het opzetten van projecten die drijven op het water.  Ze zijn voor de toekomst al bezig  met het ontwikkelen van bouwprojecten waarbij volledige steden op het water zullen drijven.

“Het idee voor de lange termijn is om complete steden op het water te laten drijven en deze zelfvoorzienend te laten functioneren op het gebied van water, energie, voedsel en afval” aldus van Wingerden.

drijvende boerderij

‘Orkaan Sandy schudde ons wakker’

Aanleiding voor de opzet van dit project was orkaan Sandy die in 2012 over de Verenigde Staten heen raasde en daarbij grote delen van de voedselproductie deed verdwijnen. Het werd de inwoners van New York  pijnlijk duidelijk hoe snel hun zelfgeproduceerde voedsel kon verdwijnen. Op het moment dat een stad compleet onbereikbaar wordt voor de buitenwereld en de routes naar de binnenstad geblokkeerd worden, dan ligt er voor de mensen in de stad nog een voedselvoorraad voor slechts 3 dagen.

Beladon zag in en rondom Rotterdam een hoop mogelijkheden om het produceren van ‘urban food’ mogelijk te maken. “Als je echter buiten de wateren om gaat kijken naar de mogelijkheden die er zijn, dan zijn die mogelijkheden zeer beperkt” aldus van Wingerden.

“De rivieren rondom Rotterdam werden vroeger voornamelijk voor de logistiek gebruikt. Nu krijgen deze rivieren een heel andere functie omdat ze van levensbelang zijn geworden bij grote rampen”.

 

“Om dezelfde aantallen op het land te produceren is 30 tot 50x zoveel ruimte nodig”

Multifunctioneel drijfplatform

Januari 2017 moet het project ‘Floating Farm’ afgerond zijn. Voedsel voor de koeien zal op het platform zelf aanwezig zijn. De afgelopen 9 maanden is er nauw samengewerkt met Philips, om verschillende soorten LED-verlichting  te testen op verschillende soorten zaden. Om te kijken welke zaden het snelst groeien en dus het meeste gras opleveren.

Het type gras dat geproduceerd wordt voor de koeien is kwalitatief beter dan dat ze nu eten in de weilanden. Het ‘nieuw soort gras’ dat nu gemaakt wordt is gezond en bevat veel vitaminen. Uiteindelijk levert dat ook weer gezondere melk op voor de mensen.

De koeien krijgen allemaal 160 vierkant meter om in te leven en dat is veel meer dan dat ze in industriële zuivelfabrieken krijgen. Er wordt ook zorgvuldig nagedacht over het oppervlak waar de koeien zich over zullen begeven. De zachte vloer waar de koeien over lopen scheidt bijvoorbeeld direct de urine en het mest van elkaar. Waarna vervolgens met de mest warmte en energie kan worden opgewekt en het mest ook verwerkt kan worden tot kunstmest.

stadsproducten uit je eigen stad

Educatief platform 

Naast alle productiemogelijkheden zal het drijvende project ook een belangrijke rol gaan spelen op educatief vlak. Scholen uit de omgeving kunnen rondleidingen krijgen op het platform. Op die manier krijgen de kinderen veel meer te weten, over waar hun melk en kaas vandaan komen.

Op die manier hopen de initiatiefnemers van het project dat ook andere steden dit multifunctionele platform zullen omarmen en hiermee aan de slag zullen gaan.

“De grootste uitdaging is nog niet eens de technologie” aldus van Wingerden. De techniek hebben we beschikbaar. We gaan het realiseren. De grootste uitdaging zit hem in het enthousiast krijgen van overheidsinstanties.

Idee achter Floating Farms

Dergelijke projecten als de ‘Floating Farm’ zijn nieuw als het gaat om het inzetten van in dit geval dieren die zorgen voor de voedselproductie.

Om je een idee te geven hoe deze projecten bijdragen aan voedselvoorziening dichtbij huis hebben we hieronder een filmpje toegevoegd. Daarin wordt uitleg gegeven over het het concept van een ‘Floating Farm’ en de voordelen hiervan voor de omgeving.

 

Wat vinden jullie? Goede ontwikkeling? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked